93 93 08 03

TRæk 26% fra

Guide: Sådan indberetter du dine håndvirkerudgifter/Serviceudgifter 

 1. Log på TastSelv Borger med enten Nem-ID eller TastSelv-kode.

 2. Klik på punktet Indberet servicefradrag (håndværkerfradrag) i menuen i venstre side.

 3. Vælg den type bolig, hvor du har fået udført arbejdet.

 4. Vælg typen af arbejde, du har fået udført.

 5. Indtast CVR-nummeret på den virksomhed, der har udført arbejdet, eller CPR-nummer, hvis der er tale om en privatperson, der har foretaget en serviceydelse. Vær opmærksom på, at alt vedligeholdelsesarbejde skal være udført af en momsregistreret virksomhed, hvis det skal være fradragsberettiget.

 6. Indtast udgiften til arbejdsløn. Bemærk, at du skal oplyse beløbet uden moms, da systemet selv beregner momsen.

 7. Indtast betalingsdato.

 8. Læs betingelserne for fradrag, og markér, at du opfylder dem.

 9. Tryk dig videre til næste side, hvor du skal tjekke og godkende, at oplysningerne er korrekte.

 10. Når du har godkendt, kommer du til en oversigt over dine indberetninger. Denne side vil komme frem som startside, hvis du i fremtiden laver nye indberetninger. Du kan her få vist og rette i de enkelte indberetninger.

 11. Forlad systemet ved at trykke på Afslut, eller tryk på Ny indberetning, hvis du skal indtaste flere betalinger.

Skattestyrelsen overfører automatisk de indtastede oplysninger som et fradrag på din årsopgørelse.

Hvis du skal have hjælp til at bruge TastSelv, kan du ringe til Skattestyrelsen på telefon 72 22 18 18 og få hjælp til indtastningen.

TEMASIDE: Håndværkerfradrag

Frist for indbetaling af håndværkerfradraget

Har du fået udført service- eller vedligeholdelsesarbejde på din helårsbolig i 2015, 2016 og 2017 kan du stadig nå at indberette det og gøre brug af dit fradrag. Det kan du læse mere om på skat.dk.

Er arbejdet dækket af håndværkerfradraget og udført i 2018, skal du betale din regning senest to måneder efter årsskiftet, hvis du skal bruge fradraget for 2018.

Indberetning af fælles udgifter

Flere personer i en husstand kan få fradrag for den del af en udgift, som de hver især har betalt. Det kræver, at hver person indtaster sin andel af udgiften i TastSelv Borger. I kan nøjes med én samlet faktura eller serviceerklæring.

Ægtefæller og samlevere med fællesøkonomi kan som de eneste dele et fradrag, selv om den ene part har betalt hele regningen.

Hvis et hjemmeboende barn over 18 skal have fradrag for udgiften, skal barnet have betalt et beløb svarende til fradraget. Beløbet skal betales elektronisk, enten til håndværkeren eller til den i husstanden, som har betalt, i forbindelse med dennes betaling til håndværkeren.


CityPuds

Åbningstider
Mandag-Fredag 07:00-17:00
Kirkevænget 38
3300 Frederiksværk
Tlf. nr. 93 93 08 03
CVR. 39537508
Kundeservice@citypuds.com